Reklamacje

Reklamacje / Zwroty
 

Podstawą reklamacji w zakresie braków w przesyłce lub uszkodzeń mechanicznych jest jedynie protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera bezpośrednio przy dostarczeniu, który należy niezwłocznie przesłać (max. w ciągu 3 dni) na adres: sklep@ogrodowymajster.pl

 

W przypadku reklamacji jakościowych (wady produktu) lub otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem należy niezwłocznie (max. w ciągu 3 dni) przesłać na adres: sklep@ogrodowymajster.pl informacje z numerem zamówienia oraz dowodem zakupu, opisując krótko zaistniałą sytuację i dołączając zdjęcia obrazujące stan faktyczny.

Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane wraz z zwracanym towarem na adres:

SERWISOWNIA - naprawa maszyn i narzędzi

ul. Chorzowska 30

44-100 Gliwice

Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany powyżej.

Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie 14 dni

Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu

Klient ponosi koszt odesłania towaru

Zwrot nie przysługuje innym podmiotom gospodarczym, które na zakup otrzymały fakturę VAT

 UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do nie odbierania przesyłek za pobraniem (zwrot pieniędzy zostanie przelany na konto bankowe).

Formularz Reklamacji Towarów
  •